Home page > Aktuality > Vojáci pluku opět zavítali do středočeských Milovic

Vojáci pluku opět zavítali do středočeských Milovic

Přes tři stovky párů rozzářených dětských očí vítalo příslušníky 263. praporu podpory 26. pluku velení, řízení a průzkumu, když 26. června 2018 přijeli do středočeských Milovic.

Vojáci předvedli svůj program pro žáčky Mateřské školy Sluníčko a dvě třídy Základní školy Juventa. Úvodními body programu byly dynamické ukázky boje zblízka a výcviku služebních psů, při nichž malí diváci nevycházeli z údivu, a v závěru odměnili vojenské profesionály bouřlivým potleskem. Odvážnější děti se mohly na chvíli vžít do role psovoda, a nikdo si nenechal ujít možnost pohlazení čtyřnohého miláčka.

Dalším zpestřením bylo pro děti překonání překážkové dráhy – slalom s maketou samopalu, lanová dráha a hod „granátem“ na cíl. I když se leckdy gumový samopal zdál těžší než samotné děti, nevzdaly se a úkol plnily s nadšením. Nadšení také projevily u stanoviště s poskytováním první pomoci, na vlastní kůži si vyzkoušely přenos raněného na nosítkách.

Děti měly možnost „prolézt“ si Tatru T-810, terénní vozidlo UAZ či sanitní vůz Land Rover, držet v ruce pistoli, útočnou pušku a kulomet či nechat si pomalovat obličej maskovacími barvami. Zájem byl také o radiostanice a prostředky individuální ochrany – ochrannou masku, jednorázovou protichemickou pláštěnku a protichemický oblek.

Fotogalerie

Nahoru