Home page > Aktuality > Ve Staré Boleslavi cvičili dekontaminaci zasažené jednotky

Ve Staré Boleslavi cvičili dekontaminaci zasažené jednotky

Areál staroboleslavského vojenského objektu se ve dnech 16. až 18. června 2020 stal centrem výcviku chemických specialistů s cílem sladění jednotlivých činností při rozvinutí, provozu a svinutí soupravy pro dekontaminaci osob.

Jedním z témat odborné přípravy čety chemické ochrany 263. praporu podpory byla dekontaminace zasažené jednotky. Tu pro účely nácviku představovali příslušníci štábu 26. pluku velení, řízení a průzkumu, kteří si dekontaminačními procesy na „vlastní kůži“ prošli.

Vše začíná na kontrolním roztřiďovacím stanovišti, kde probíhá identifikace, kontrola a roztřídění zasažených osob a techniky. Pro zjištění míry kontaminace zde mají chemici k dispozici dozimetrický přístroj DP-86 (měření úrovně radiace), chemický průkazník CHP-71 (zjišťování přítomnosti a identifikace bojových chemických látek ve vzduchu a na bojových vozidlech a dalších materiálech) a průkazníkové papírky PP-3 (detekce kapalných bojových chemických látek). V případě, že se měřením prokáže u vojáka zamoření, pokračuje po vyznačené trase k dalšímu stanovišti a řídí se přesně stanovenými postupy.

Během cesty ke stanům odevzdá voják na určené místo zbraň k dekontaminaci a poté následuje očistění ochranné masky. Před vchodem do svlékacího stanu odloží prostředky individuální ochrany, sejme a vyhodí filtr masky.  V prvním stanu voják sejme masku, svléká se do naha a postupuje do druhého stanu, kde proběhne nános dekontaminační směsi a její následný oplach. Ve třetím stanu u vojáka proběhne dozimetrická chemická kontrola, po negativním výsledku voják obdrží nové oblečení, dekontaminovanou osobní zbraň a nové prostředky individuální ochrany. Tím je obnovena jeho bojeschopnost.

„Výstavba soupravy dekontaminace osob a celého místa dekontaminace je mimořádně náročný úkol i po stránce fyzické, kdy vojáci manipulují s velmi těžkým materiálem jako jsou stany, centrály, vaky na vodu a čerpadla,“ přibližuje velitel čety chemické ochrany poručík Tomáš Moravec, a dodává: „Vybudování místa dekontaminace osob také musí splňovat celou řadu požadavků, jako jsou například vhodné vodní zdroje, možnost odvozu odpadních vod, rovný travnatý terén nebo přístupnost pro osoby a techniku. Složitý je i samotný úkol dekontaminace osob. Pro splnění příslušných norem je třeba maximální kázeň a dobrá vycvičenost nejen obsluhy, ale i dekontaminovaných jednotek.“


Základní TTD

Doba rozvinutí: 150 minut

Kapacita při hygienické očistě: 150 osob/hod

Teplota vody při hygienické očistě: 38°C

Kapacita při dekontaminaci: 120 osob/hod

Teplota vody při dekontaminaci: 30 – 32°C

Fotogalerie

Nahoru