Home page > Aktuality > Specialisté chemické odbornosti procvičují postupy systému varování a uvědomování proti zbraním hromadného ničení

Specialisté chemické odbornosti procvičují postupy systému varování a uvědomování proti zbraním hromadného ničení

Ve dnech 22. až 26. února 2021 probíhá pod taktovkou 314. centra výstrahy zbraní hromadného ničení celoarmádní nácvik systému varování a uvědomování vojsk.

Cvičení, jehož cílem je sladění činnosti prvků Systému varování a uvědomování vojsk Armády České republiky proti zbraním hromadného ničení, se účastní i chemičtí specialisté 26. pluku velení, řízení a průzkumu. Včasné varování spojeneckých vojsk při použití zbraní hromadného ničení a úniku průmyslově nebezpečných látek je jedním z klíčových prvků chemického zabezpečení. V jeho rámci je systém varování a uvědomování součástí monitorování radiační, chemické a biologické situace. S tím souvisí sběr, třídění a vyhodnocování zpráv o vzniku těchto událostí (tzv. CBRN zprávy – Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) v daném prostoru nasazených sil.

Cílem výcviku chemických specialistů je procvičení postupů dle platných národních norem a předpisů NATO, použití softwaru CBRN Analysis verze 20, praktické procvičení činnosti sběrných středisek při výměně zpráv CBRN formou třístupňového nácviku, ruční vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace (důležité v případě výpadku elektrické energie nebo ztrátě spojení) a celkové prohloubení teoretické znalosti dané problematiky.

Ve struktuře třístupňového nácviku je 26. pluk zařazen na druhém stupni jako ZCC (Zone Collection Centre), které dostává CBRN zprávy od sběrných středisek CC (Collection Centre), následně je vyhodnocuje a posílá na nadřízený stupeň ACC (Area Control Centre) neboli řídící středisko prostoru. Zároveň varuje jednotky určené v jeho podřízenosti před nebezpečím použití zbraní hromadného ničení a úniků průmyslově nebezpečných látek.

Přínosy oproti listopadovému nácviku systému výstrahy a uvědomování vyjmenovává nadporučík Tomáš Moravec: „Hned v úvodu nám byly představeny síly a prostředky využívané v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení 4. brigádou rychlého nasazení a 7. mechanizovanou brigádou. Dále jsme byli seznámeni s novější verzí softwaru CBRN Analysis (verze 21) a novinkami, které zavádí alianční publikace ATP-45 F. Nově bylo v programu využito funkce RISK OBJECT (průmyslové továrny, jaderné elektrárny, zásobníky s amoniakem, chladicí zařízení obsahující amoniak a další) a díky dosazení reálných úkolových uskupení (4. BÚU a 7. ÚU) se vyhodnocované události více blížily reálné situaci.“   

Během výcviku se rozehrává celé množství různých incidentů tak, aby byly zastoupeny všechny typy CBRN zpráv – tedy zpráva chemická, biologická, radiologická i jaderná (například zpozorovaný jaderný výbuch, který způsobila jaderná puma shozená letadlem).


Další jednotky účastnící se celoarmádního nácviku:

4. brn, 7. mb, 13. dp, 14. plogp, 15. žp, 31. prchbo, 53. pPzEB, 21. zTL

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se jednotliví chemičtí specialisté nácviku účastní na svých domovských útvarech za dodržení hygienických opatření proti šíření nemoci Covid-19 (dezinfekce, ochrana úst a nosu, rozestupy).

 

Fotogalerie

Nahoru