Home page > Aktuality > Pluku byl na Vítkově slavnostně propůjčen čestný název „ARMÁDNÍHO GENERÁLA KARLA JANOUŠKA“

Pluku byl na Vítkově slavnostně propůjčen čestný název „ARMÁDNÍHO GENERÁLA KARLA JANOUŠKA“

Slavnostní akt propůjčení čestného názvu proběhl 28. června 2018 v rámci oslav Dne ozbrojených sil na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově.

Význam jednoho z nejvýznamnějších vojenských svátků zdůraznil ve svém úvodním projevu ministr obrany Lubomír Metnar: „Je to něco málo přes dvě hodiny, kdy jsem formálně převzal úřad ministra obrany. A hned se mi dostalo té cti před vás předstoupit na tomto památném místě českého národa. Symbolicky se tak stalo ve chvíli, kdy si slavnostním nástupem připomínáme Den ozbrojených sil.  Den, který má velký význam nejen pro dnešní armádu, ale i pro celý národ. Letošní rok je navíc významný i z toho důvodu, že slavíme kulatých 100 let naší státnosti.“

Ministr v doprovodu náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Aleše Opaty pak čestnou stuhou dekoroval bojový prapor 26. pluku velení, řízení a průzkumu, kterému prezident republiky propůjčil čestný název „ARMÁDNÍHO GENERÁLA KARLA JANOUŠKA“. Plukovník Milan Malík, velitel pluku, obdržel také z rukou Lubomíra Metnara oficiální jmenovací dekret.

„Spojitost Karla Janouška a 26. pluku velení, řízení a průzkumu najdeme v zahájení budování naší protivzdušné obrany po druhé světové válce, o kterou se generál Janoušek zasloužil. Ten během svého působení ve funkci zatímního inspektora protiletecké obrany u Hlavního štábu mohl zúročit zkušenosti z Velké Británie, která už v té době měla vytvořenou funkční síť prostředků proti vzdušnému napadení. Jsem hrdý na to, že právě 26. pluk velení, řízení a průzkumu ponese jeho jméno,“ řekl k propůjčení čestného názvu plukovník Malík.

Vyvrcholením celého nástupu byl slavnostní pochod a průlet vojenských letounů, kterému přihlíželi další zástupci ministerstva obrany a Armády České republiky společně s válečnými veterány.


Čestný název „Armádního generála Karla Janouška“ byl 26. pluku velení, řízení a průzkumu propůjčen Rozkazem prezidenta republiky č. 1 ze dne 28. února 2018, který byl vydán u příležitosti oslav 73. výročí ukončení 2. světové války v Evropě, s účinností od 8. května 2018.

Příslušníci pluku se aktivně účastnili slavnostního nástupu. Dvěma celkům o celkovém počtu 32 vojáků (2 x 15 vojáků plus 2 velitelé) a čestné stráži praporu (2 x strážný plus 1 praporečník) velel vrchní praporčík 26. pluku nadpraporčík Jiří Liška.

Foto: čet. Jan Hlaváč

 

Fotogalerie

Nahoru