Home page > Aktuality > Mezinárodní cvičení Ramstein Guard ovládlo vzdušný prostor České republiky

Mezinárodní cvičení Ramstein Guard ovládlo vzdušný prostor České republiky

Výcvik prostředků vzdušných sil ve vedení elektronického boje neboli vedení bojové činnosti v prostředí rušení radiolokačních i rádiových prostředků.

To byl hlavní cíl mezinárodního cvičení Ramstein Guard, které proběhlo ve dnech 4. až 8. června 2018 ve vzdušném prostoru České republiky. Cvičení je v rámci Armády České republiky jediné, kdy jsou jednou ročně využívány prostředky NATO pro rušení našich rádiových sítí a radarů. „Palubní a pozemní radiolokátory a rádiové prostředky určené ke vzájemné komunikaci cvičících jsou souběžně vystaveny více druhům rušení. Příslušníci velitelského stanoviště a cvičících směn jsou tak v důsledku ztížených podmínek nuceni pro řízení vzdušných operací využívat všech znalostí, aby dokázali eliminovat rušení a znovuzískali schopnost ničit vzdušné cíle,“ uvedla k průběhu cvičení koordinátorka z 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Vůbec poprvé se během letošního cvičení rušil signál GPS zařízení, což cvičícím komplikovalo nejen zjištění polohy, rychlosti a směru vzdušných cílů, ale i orientaci v neznámém terénu. Nasazení rušícího prostředku GPS bylo plnohodnotně využito nejen k testování odolnosti a vlivu na navigační systémy instalovaných na většině leteckých prostředků vzdušných sil, ale i proti navigačním zařízením široce využívaných pozemními silami, které testovali příslušníci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška. Tuto novinku v rušení ve velké míře využili k výcviku i předsunutí letečtí návodčí (JTAC – Joint Terminal Attack Controller) z vrtulníkové základny. Jejich dočasným působištěm se tak stal vojenský výcvikový prostor Boletice.

Největší zastoupení z jednotek vzdušných sil měl během cvičení 26. pluk velení, řízení a průzkumu. Vojenští profesionálové ze štábu pluku operovali v řídícím a koordinačním centru (CTC – Coordination and Tasking Cell) v prostorech 261. Střediska řízení a uvědomování (CRC – Control and Reporting Centre). Jednotlivé směny CRC pak vedly bojovou činnost v podmínkách rušení a předávaly hlášení o rušení od podřízených útvarů nadřízenému stupni do Německa. Významným prvkem navíc bylo prověření schopností systému velení a řízení ACCS (Air Command and Control System), který je stále v testovacím provozu a v dohledné době má nahradit stávající hlavní informační systém střediska.

Operátoři jednotlivých radarů na rotách 262. radiotechnického praporu zase měli možnost si vyzkoušet použití možných ochran při rušení a operativní reakci na změnu situace. Letos se Ramstein Guard zaměřil i na rušení páteřního radaru protivzdušné obrany RAT-31DL, známého pod laickým názvem „kopačák“.

„Přípravná fáze Ramstein Guardu trvala několik měsíců, kdy jsme společně se zahraničními partnery projednávali klíčové otázky spojené s obsahem cvičení s důrazem na jeho efektivnost. Pro jednotky vzdušných sil je výcvik tohoto typu velmi přínosný, protože možnost procvičení součinnosti všech jednotek a koordinace jejich činnosti v podmínkách rušení nelze v běžné mírové situaci reálně vyzkoušet, řekl o významu cvičení jeho řídící za Vzdušné síly Armády České republiky.


Celé cvičení řídilo z německého Uedemu taktické velitelství operací vzdušných sil v rámci Severoatlantické aliance HQ CAOC prostřednictvím řídícího a koordinačního centra CTC, které operovalo v podzemním objektu 261. Střediska řízení a uvědomování.

V rámci CTC působili zástupci dalších podílejících se zahraničních součástí – Cobham Aviation (soukromá společnost spolupracující s NATO v oblasti výcviku elektronického boje a vlastník rušícího letounu DA-20) a JEWCS (skupina elektronického boje velitelství NATO, koordinátor pozemního rušiče Mini-Radar Van a poskytovatel podvěsných rušičů pro rušící letoun).

Do cvičení byly kromě 26. pluku velení, řízení a průzkumu zapojeny další jednotky vzdušných sil se svou technikou – 21. základna taktického letectva (nadzvukové letouny JAS-39 Gripen, podzvukové letouny L-159 ALCA), 22. základna vrtulníkového letectva (víceúčelový vrtulník Mi-171Š), 24. základna dopravního letectva (dopravní a transportní letouny L-410 Turbolet a CASA C-295M), 25. protiletadlový raketový pluk (řídící a naváděcí radiolokátory SURN CZ, systémy velení a řízení palby PU PoSy a RACCOS).

Na Ramstein Guardu měly zastoupení i pozemní síly, konkrétně 53. pluk průzkumu a elektronického boje (mobilní rušiče MUKVR a pasivní sledovací systém Věra S/M).

Celkem se mezinárodního cvičení zúčastnilo denně cca 150 vojáků a téměř 50 kusů letecké a pozemní techniky.

Fotogalerie

Nahoru