Home page > Aktuality > Dětská skupina ve Staré Boleslavi oslavila rok provozu

Dětská skupina ve Staré Boleslavi oslavila rok provozu

Ve čtvrtek 8. března 2018 se v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav konal den otevřených dveří dětské skupiny „Ptáčata“. Termín nebyl vybrán náhodně – byl to přesně rok a 7 dní od zahájení jejího provozu.

Zástupcem poskytovatele pro zřízení a provozování dětské skupiny v posádce byl státním tajemníkem Ministerstva obrany pověřen velitel 26. pluku velení, řízení a průzkumu plukovník gšt. Milan Malík: „Jsem rád, že po ročním fungování byl cíl zřízení dětské skupiny, tedy lepší sladění profesního, rodinného a osobního života našich zaměstnanců, beze zbytku splněn. Poskytováním péče o děti v těsné blízkosti pracoviště nabízíme našim vojákům významný benefit. Dalším plusem je možnost umístit do dětské skupiny dítě již od dvou let věku, což některým rodičům usnadní rozhodování v otázce dřívějšího návratu do pracovního procesu po mateřské a rodičovské dovolené,“ zhodnotil přínos dětské skupiny.

Po prvotních úskalích, se kterými se musel projektový tým dětské skupiny potýkat, se nakonec podařilo vytvořit stabilní zázemí dětské skupiny pro děti zaměstnanců posádky. Dětskou skupinu mohou navštěvovat děti od dvou let věku až do věku povinné předškolní docházky. Rodiče mají na výběr dvě možnosti péče v závislosti na frekvenci docházky dítěte – pravidelná nebo nepravidelná. Od 1. března 2017 byla služba poskytována třinácti dětem, do srpna 2017 se počet dětí navýšil na dvacet tři. V současné době je kapacita staroboleslavské dětské skupiny plně využita, službu péče o dítě využívají rodiče celkem dvaceti čtyř dětí ve věkové kategorii dva až čtyři roky, z toho čtyřem dětem je poskytována nepravidelná péče. 

„Je podstatné, aby naše dětská skupina nabídla dětem nejen prostředí bohaté na podněty a stimulovala je k samostatné aktivitě, ale velmi důležité je i chování nás vychovatelek, které společně s dětmi tvoří atmosféru školky. Toto vše je stěžejní při prvním setkání dětí s kolektivem, kde se každý den potkávají se svými vrstevníky a vnímají jejich rozmanité nálady, zažívají nové situace, vyjadřují své myšlenky druhému, rozvíjí si své schopnosti, seznamují se s kulturními zvyky a upevňují si základní hygienické návyky,“ uvedla na adresu Ptáčat vedoucí dětské skupiny Terezie Mrázková.

Kolektiv dětské skupiny úzce spolupracuje nejen s rodiči dětí, ale i s posádkovými útvary a zařízeními a městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Jednou týdně si děti mohou dopřát aktivity v posádkové sportovní hale, v prosinci se děti se svým vystoupením zúčastnily oslav adventního času na náměstí ve Staré Boleslavi. V lednu pak proběhlo odpolední přátelské setkání hlavních funkcionářů 26. pluku s rodiči, kdy se děti pochlubily svými výrobky a předvedly v rámci krátkých tématických vystoupení, co se za rok naučily. Už teď se malá Ptáčata těší na červen, kdy navštíví každoroční dětský den pořádaný posádkou a budou mít možnost prohlédnout si vojenskou techniku a dynamické ukázky nejen z vojenského výcviku.

_______________________________________________________________________________________________________________

Analýza potřebnosti zřízení dětské skupiny v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav proběhla v lednu 2015 a zúčastnilo se jí 902 zaměstnanců pečujících o 240 dětí předškolního věku. Z analýzy udržitelnosti pak vyplynulo, že v posádce lze minimálně do roku 2020 provozovat dětskou skupinu o současné kapacitě 24 dětí. Záštitu nad projektem zřizování dětských skupin převzala Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit Ministerstva obrany. Od roku 2014 se jí podařilo zřídit resortní předškolní zařízení v Praze a dětské skupiny v Čáslavi, Bechyni a Staré Boleslavi.

 

Foto: autor, kolektiv dětské skupiny

Fotogalerie

Nahoru